TOP

 

Tilbage til forsiden tryk her....

 

Arrangementer 2018: TRYK HER

Medlemskontigent:     TRYK HER

 

DIERNÆS BEBOERFORENING  2018

Bestyrelsesmedlemmer er p.t.: (opdateret Februar 2018)

 

Formand

venbjerg@mail.dk

Kirsten (formand) og Peter, Venbjerg 30,

Tlf. 74 57 56 22 / 30 44 56 22

Kasserer

bn@privat.dk

Birgit (kasserer) og Torben, Venbjerg 2,

Tlf 23 21 36 56

 

tove.roennow@bbsyd.dk

Tove og Keld, Diernæsvej 105,

Tlf. 20 77 42 90

  trinehaslund@gmail.com Trine og Kasper, Peblingegyde 12 Tlf. 52 11 50 53
  dundelum10@gmail.com Jytte og Jes, Dundelum 10 Tlf. 24 27 04 86
       
       
Webmaster webmaster@diernaes.dk Kalle, Peblingegyde 3  


Arrangementer 2018:   

Torsdag d. 22/2, kl. 19:
Opstart af ”nørkle-klub” på Venbjerg 2. Det aftales med de fremmødte,
hvor og hvornår næste arrangement skal foregå.
Er du interesseret, men kan ikke komme den nævnte dato, kontaktes tovholder Tove.
_________________________________________________________________________________________________

Torsdag d. 1/3 kl. 18-21:
Førstehjælpskursus med fokus på hjertestop.
Hvordan håndterer man et hjertestop og hjertestarteren indtil den professionelle hjælp når frem?
Instruktør Herle Nielsen.
Først til mølle – der er plads til 15 personer.
Tilmelding til Kirsten senest d. 26/2. Sted: Venbjerg 2.
_________________________________________________________________________________________________

Søndag d. 18/3, kl. 10:
Travetur med start på Sportspladsen.
Ruten aftales med de fremmødte.
Tovholder: Jytte.
_________________________________________________________________________________________________

Søndag d. 22/4, kl. 10:
Indsamling af affald i Diernæs.
Mødested: Sportspladsen.
Kom og hjælp med at holde byen ren!
Vi slutter af med grillpølser, øl og vand samt eventuelt en omgang petangue.
Tovholder: Kirsten.
_________________________________________________________________________________________________

Lørdag d. 5/5, kl. 10-16:
Loppe/kræmmer/plantemarked
hos Lone og Ralph, Diernæsvej 126.
Tovholdere og salg af boder senest 1/5-2018
til Tove
Tlf. 20 77 42 90  eller  Kirsten.74 57 56 22 / 30 44 56 22

_________________________________________________________________________________________________

Tirsdag d. 5/6, kl. 15:
Hyggeligt samvær/grundlovsmøde hos Aldershaab på Diernæs Strandvej 30.
Der bydes på kaffe og kage, øl/vand kan købes. 
Ingen tilmelding nødvendig.
_________________________________________________________________________________________________

Søndag d. 10/6, kl. 13:30:
Virksomhedsbesøg hos Henning Jacobsen, Elbjerg.
Kom med indenfor og se en moderne svine- og fødevareproduktion,
der producerer medicinfrie grise af GMO-frit foder. Vi afslutter med kaffe og kage.
Tilmelding senest d. 6/6 til Birgit.
_________________________________________________________________________________________________

Søndag d. 1/7, kl 13-16:
Jordbær-smage-dag på Venbjerg. Kom og smag på de forskellige sorter.
_________________________________________________________________________________________________

Lørdag d. 18/8:
BYFEST på Sportspladsen med bl.a. DM i petanque og kagekonkurrence.
Samtidig afholdes der Generalforsamling i beboerforeningen.
Invitation omdeles senere.
_________________________________________________________________________________________________

September:

Astronomisk grillaften – mere herom senere.
Tovholdere: Lone og Ralph.
_________________________________________________________________________

Onsdag d. 24/10:
Foredrag om Sydkorset: ”Møgunger til Søs – Frivilligt i fængsel på de 7 have”.
Ralph og Lone fortæller om et Socialpædagogisk Skibsprojekt og viser lysbilleder fra rejsen.
Sted: Søstjernen. Tilmelding senest d. 22/10 til Lone.
_________________________________________________________________________________________________
 

Lørdag d. 1/12, kl. 14: Opsætning af juletræer.
Vær med til at sætte juletræer op ved indfaldsvejene til Diernæs.
Mødested: Lygtepælen/busskuret ved Kildely på Diernæsvej.
Bagefter er der gløgg og æbleskiver på Venbjerg 2. Tovholder: Birgit.

_________________________________________________________________________________________________

Tirsdag d. 1/1-2019, kl. 13: Nytårstravetur med start på Sportspladsen.
Ruten aftales med de fremmødte. Tovholder: Jytte._________________________________________________________________________________________________


- Konfirmation i Hoptrup: 8. april 2018
_________________________________________________________________________________________________
 

 

Diernæs Beboerforening er nu de stolte ejere af en hjertestarter !

Den er placeret på gavlen af huset beliggende Diernæs Strandvej 21.
Ejeren af huset modtager en beskeden leje af husmuren,
mens Haderslev Kommune har indvilget i at betale strømmen til skabet,
som både skal holdes varmt og kunne ventileres.

Vil du vide mere om at håndtere en hjertestarter, så meld dig til vores kursus d. 1/3 !

__________________________________________________________________________________________________
 

Hvis nogen har kendskab til særlige begivenheder, eller har lyst til at bidrage med andet,
som kunne have almen interesse, kan man rette henvendelse til Karl Jørn Schmidt, som er webmaster,
og kan kontaktes på
webmaster@diernaes.dk.


 

Vi vil generelt opfordre til, at man af og til går ind på Diernæs Hjemmeside eller

på facebook-siden ”Diernæs Sønderjylland” for derigennem at følge med og se eventuelle ændringer

 

________________________________________________
Medlemskontigent:

Medlemskort til beboerforeningen bliver solgt i januar/februar
og koster 50 kr. pr. husstand årligt.

Medlemskortene er nummererede og ved byfesten trækkes der
- blandt de fremmødte - lod om en præmie på de solgte numre.

Beboerforeningens interesseområde er bl.a.

  • Skydsbjerg

  • Venbjerg

  • Peblingegyde

  • Diernæs Strandvej

  • Dundelum

  • Diernæsvej

  • Skærbæk

  • Kjelderhave

  • m.m.

 TIL TOP