TOP                                   

 

Tilbage til forsiden tryk her....

 

Arrangementer 2020: TRYK HER

Medlemskontigent:     TRYK HER

 

DIERNÆS BEBOERFORENING  2020

Bestyrelsesmedlemmer er p.t.: (opdateret marts 2020)

 

Formand

venbjerg@mail.dk

Kirsten (formand) og Peter,  Venbjerg 30,

Tlf. 74 57 56 22 / 30 44 56 22

Næstformand ralf@sydkorset.dk Lone og Ralph, (Næstformand)Diernæsvej 126 Tlf. 61 77 02 97

Kasserer

bn@privat.dk

Birgit (kasserer) og Torben,  Venbjerg 2,

Tlf. 23 21 36 56

  aldershaab@privat.dk Mette og Peter, Diernæs Strandvej 30 Tlf. 60 17 70 68
  rivenbjerg@hotmail.com Dorthe og Rolf, Venbjerg 4 Tlf. 23 49 93 40
  tdh1005@hotmail.com Britta og Thomas, Skydsbjerg 4 Tlf. 51 92 41 94
       

 

 

Webmaster kalle.in@live.dk Kalle, Peblingegyde 3 Tlf. 40 57 61 09


Arrangementer 2020:   

____________________________________________________________________________

Mandag d. 9/3,  kl.17:45
Kom og se SUPERMÅNEN stå op. Vi mødes ved bænken på marken ved Venbjerg 4.
Der serveres varme drikke og fortælles lidt månehistorie. I tilfælde af dårligt/overskyet  vejr
aflyses arrangementet.
____________________________________________________________________________

Søndag d. 22/3. kl. 10
Travetur med start på Sportspladsen. Ruten aftales med de fremmødte.
Tovholder: Mette og Peter.
______________________________________________________________________________

Søndag d. 26/4. kl 10:
Indsamling af affald i Diernæs. Mødested: Sportspladsen. Kom og hjælp med at
holde byen ren!
Vi slutter af med grillpølser, øl og vand samt eventuelt en omgang petanque.
Tovholder:Kirsten.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lørdag d.16/5, 10-16:

Loppe/kræmmer og plantemarked hos Lone og Ralph, Diernæsvej 126.
Tovholdere og salg af boder senest 1/5 til Lone og Ralph.
_____________________________________________________________________________


Onsdag d. 5/6, kl. 15:
Hyggeligt samvær/grundlovsmøde hos Aldershåb på adressen: Diernæs Strandvej 30.
Der bydes på kaffe og kage, øl og vand kan købes. Ingen tilmelding nødvendig.
_____________________________________________________________________________

Søndag d. 5/7 kl. 13-16:
Jordbær-smage-dag på Venbjerg 30.

Kom og smag på de forskellige sorter.

_____________________________________________________________________________
 

Lørdag d. 15/8
BYFEST på Sportspladsen med bl.a. DM i petanque og kagekonkurrence.
Samtidig afholdes der GENERALFORSAMLING i beboerforeningen.

Invitation omdeles senere.

__________________________________________________________________________
Søndag d.13/9, kl. 10
Travetur
med start på sportspladsen. Ruten aftales med de fremmødte.
Tovholder: Mette og Peter.
___________________________________________________________________________

Søndag d.27/9,  kl. 13:
Cykeltur til Damgaard Mølle og Traktorsamling, Foldingbrovej 6, 6230 Rødekro.
Afgang fra sportspladsen kl. 12.30.
Vi besøger møllen på deres "Åben Mølledag" og det er gratis at deltage.
Kaffe og vafler kan købes. Man må også deltage, selv om man kører i bil. Tovholder Kirsten.
__________________________________________________________________________

Oktober:
Førstehjælpskursus med fokus på hjertestop.
Hvordan håndterer du et hjertestop og hjertestarteren indtil den professionelle hjælp
når frem?
Instruktør Herle Nielsen.
Dato, sted og yderligere info følger senere,

_____________________________________________________________________________

Lørdag d. 28. november kl. 14:
Opsætning af juletræer. Vær med til at sætte juletræer op ved indfaldsvejene til
Diernæs.
Mødested:
Lygtepælen/busskuret ved Kildely på Diernæsvej.
Bagefter er der gløgg og æbleskiver på Venbjerg 2. Tovholder: Birgit.
Tovholder: Jytte.

_____________________________________________________________________________

Torsdag d. 1/1-2021 kl. 13.00
Nytårstravetur med start på Sportspladsen.
Ruten aftales med de fremmødte.
Tovholder Mette og Peter.

_____________________________________________________________________________

Mærkedage i Diernæs....
Konfirmation i Hoptrup d. 19. april 2020
Røde Kors indsamling: 4.oktober 2020

_____________________________________________________________________________

 

Diernæs Beboerforening har en hjertestarter !

Den er placeret på gavlen af huset beliggende Diernæs Strandvej 21.
Ejeren af huset modtager en beskeden leje af husmuren,
mens Haderslev Kommune har indvilget i at betale strømmen til skabet,
som både skal holdes varmt og kunne ventileres.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Hvis nogen har kendskab til særlige begivenheder, eller har lyst til at bidrage med andet,
som kunne have almen interesse, kan man rette henvendelse til Karl Jørn Schmidt,
som er webmaster, og kan kontaktes på
:  
webmaster@diernaes.dk.

Vi vil generelt opfordre til, at man af og til går ind på Diernæs Hjemmeside eller
på facebook-siden ”Diernæs Sønderjylland” for derigennem at følge med og se eventuelle ændringer

___________________________________________________________________________________________________________________________


Medlemskontigent:

Medlemskort til beboerforeningen bliver solgt i januar/februar
og koster 50 kr. pr. husstand årligt.

Medlemskortene er nummererede og ved byfesten trækkes der
- blandt de fremmødte - lod om en præmie på de solgte numre.

Beboerforeningens interesseområde er bl.a.

  • Skydsbjerg

  • Venbjerg

  • Peblingegyde

  • Diernæs Strandvej

  • Dundelum

  • Diernæsvej

  • Skærbæk

  • Kjelderhave

  • m.m.

 

 TIL TOP