TOP                                   

 

Tilbage til forsiden tryk her....

 

Arrangementer 2019: TRYK HER

Medlemskontigent:     TRYK HER

 

DIERNÆS BEBOERFORENING  2019

Bestyrelsesmedlemmer er p.t.: (opdateret februar 2019)

 

Formand

venbjerg@mail.dk

Kirsten (formand) og Peter,

Venbjerg 30,

Tlf. 74 57 56 22 / 30 44 56 22

Næstformand ralf@sydkorset.dk Lone og Ralph, (Næstformænd)Diernæsvej 126 Tlf. 61 77 02 97

Kasserer

bn@privat.dk

Birgit (kasserer) og Torben,

Venbjerg 2,

Tlf. 23 21 36 56

 

tove.roennow@bbsyd.dk

Tove og Keld, Diernæsvej 105,

Tlf. 20 77 42 90

  dundelum10@gmail.com Jytte og Jes, Dundelum 10 Tlf. 24 27 04 86
  tdh1005@hotmail.com Britta og Thomas, Skydsbjerg 4 Tlf. 51 92 41 94
       
Webmaster kalle.in@live.dk Kalle, Peblingegyde 3 Tlf. 40 57 61 09


Arrangementer 2019:   

____________________________________________________________________________

Torsdag d. 21/2, kl. 18-21:
Førstehjælpskursus med fokus på hjertestop. Hvordan håndterer du et
hjertestop og hjertestarteren indtil den professionelle hjælp når frem?
Instruktør Herle Nielsen. Første til mølle - der er plads til 15 personer.
Tilmelding til Kirsten senest d. 17/2. Sted Gildestuen Venbjerg 2.
____________________________________________________________________________

Søndag d. 17/3, kl. 10:
Travetur med start på Sportspladsen. Ruten aftales med de fremmødte.
Tovholder: Jytte.
______________________________________________________________________________

Søndag d. 31/3, kl 10:
Indsamling af affald i Diernæs. Mødested: Sportspladsen. Kom og hjælp med at
holde byen ren!
Vi slutter af med grillpølser, øl og vand samt eventuelt en omgang petanque.
Tovholder:Kirsten.
______________________________________________________________________________

Søndag d. 14/4, kl. 10:
Skovtur/fugletur. Vi mødes på Venbjerg 30 og går gennem skoven til Sønderballe Strand. Ruten
er ikke handicapvenlig, husk terrængåendefodtøj. Turen tager ca. 2 timer med indlagte pauser.
Man kan vælge at gå en retur, alternativt kører vi nogle biler ned til stranden.
Tovholder: Peter.
______________________________________________________________________________

Lørdag d.11/5, 10-16:

Loppe/kræmmer og plantemarked hos Lone og Ralph, Diernæsvej 126.
Tovholdere og salg af boder senest 1/5 til Kirsten og Tove.
_____________________________________________________________________________


Onsdag d. 5/6, kl. 15:
Hyggeligt samvær/grundlovsmøde hos Aldershåb på adressen: Diernæsvej 126.
Der bydes på kaffe og kage, øl og vand kan købes. Ingen tilmelding nødvendig.>>>

_____________________________________________________________________________
 

Lørdag d. 15/6-2019, kl. 14:
Rundvisning på Diernæs Vandværk. Hvor kommer
vandet fra og hvad sker der med inden det når din hane? Rundturen afsluttes med
pølser og drikkelse. Ingen tilmelding nødvendig.
Tovholder Kirsten
_____________________________________________________________________________

Søndag d. 7/7 kl. 13-16:
Jordbær-smage-dag på Venbjerg 30.

Kom og smag på de forskellige sorter. _____________________________________________________________________________
 

Lørdag d. 17/8
BYFEST på Sportspladsen med bl.a. DM i petanque og kagekonkurrence.
Samtidig afholdes der GENERALFORSAMLING i beboerforeningen.

Invitation omdeles senere.


___________________________________________________________________________
Søndag d.15/9, kl. 10
Travetur
med start på sportspladsen. Ruten aftales med de fremmødte.
Tovholder: Jytte.
___________________________________________________________________________

Oktober:
Virksomhedsbesøg på Vikær Camping. Hør de nuværende ejere fortælle
om deres beslutning om at købe en campingplads med alt hvas det indebærer.
Dato og yderligere info følger senere.

___________________________________________________________________________

Lørdag d. 30. november kl. 14:
Opsætning af juletræer. Vær med til at sætte juletræer op ved indfaldsvejene til
Diernæs.
Mødested:
Lygtepælen/busskuret ved Kildely på Diernæsvej. Bagefter er der gløgg og
æbleskiver på Skydsbjerg 4.
Tovholder: Jytte.

_____________________________________________________________________________

Mærkedage i Diernæs....
Konfirmation i Hoptrup d. 28. april 2019

_____________________________________________________________________________

 

Diernæs Beboerforening har en hjertestarter !

Den er placeret på gavlen af huset beliggende Diernæs Strandvej 21.
Ejeren af huset modtager en beskeden leje af husmuren,
mens Haderslev Kommune har indvilget i at betale strømmen til skabet,
som både skal holdes varmt og kunne ventileres.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Hvis nogen har kendskab til særlige begivenheder, eller har lyst til at bidrage med andet,
som kunne have almen interesse, kan man rette henvendelse til Karl Jørn Schmidt,
som er webmaster, og kan kontaktes på
:  
webmaster@diernaes.dk.

Vi vil generelt opfordre til, at man af og til går ind på Diernæs Hjemmeside eller
på facebook-siden ”Diernæs Sønderjylland” for derigennem at følge med og se eventuelle ændringer

___________________________________________________________________________________________________________________________


Medlemskontigent:

Medlemskort til beboerforeningen bliver solgt i januar/februar
og koster 50 kr. pr. husstand årligt.

Medlemskortene er nummererede og ved byfesten trækkes der
- blandt de fremmødte - lod om en præmie på de solgte numre.

Beboerforeningens interesseområde er bl.a.

  • Skydsbjerg

  • Venbjerg

  • Peblingegyde

  • Diernæs Strandvej

  • Dundelum

  • Diernæsvej

  • Skærbæk

  • Kjelderhave

  • m.m.

 

 TIL TOP